UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENME ORTAMLARI

   
Uzaktan Eğitim Nedir?
Türkiyede Uzaktan Eğitim
 
Dünyada Uzaktan Eğitim
 
Öğrenme Ortamları
 
Sıkça Sorulan Sorular
 
   

 

Uzaktan eğitim, 1700’lü yıllarda posta aracılığıyla yazılı formda gelişme göstermiş olmasına karşın (Jayroe, 1998), yakın zamanda yaşanan gelişmeler, teknoloji ve telekomünikasyondaki ilerlemeler özellikle orta-öğretim sonrası uzaktan eğitim sınırlarını genişleten imkanlar yaratmıştır (HARNAR vd., 2000). Son zamanlarda uzaktan eğitimde yaşanan gelişmeler, haberleşme ve öğrenme yöntemlerimizi değiştirmiştir (Leh, 1999) ve gittikçe artan sayıda öğrenci uzaktan eğitim öğrencisi, öğretmenler ise uzaktan eğitimci olduklarından, bu durum sürmeye devam edecektir. İlerleyen bölümlerde uzaktan eğitimde kullanılan öğrenim medya ve iletim teknolojilerinin olumlu yönleri ve sınırlılıklarının, karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
          Genel olarak uzaktan eğitim, basılı posta iletişiminden yüksek bant genişliğine sahip senkronize (eş zamanlı) video konferans sistemine kadar geniş spektrumda dağılım gösteren teknolojilerin kombinasyonlarına dayanmaktadır. Uzaktan eğitim için çeşitli tele-medya kullanımına imkan veren değişik modeller bulunmasına karşın (Leach ve Walker, 2000), teknolojilerdeki hızlı değişimin kendisi etkin uzaktan eğitim imkanları sağlamamaktadır. Bazı ticari, geniş-ölçekli, teknoloji-yönetimli, sanal öğrenme ortamları, öğrenme teorisine dayanan sistematik öğrenme görüşü ile tasarlanmaktadır (SPECTOR vd., 1999). Ticari amaçlı sanal öğrenme ortamları, öğrenci ilişkileri, bireysel gelişim veya beklentiler ve denetim yerine kursun yönetimine odaklanmaktadır. Çok az oranda öğretimsel giriş verisi uzaktan eğitim kurs tasarımıyla bütünleştirilmiştir (Cook, 2000). Kısacası, öğrenme ve öğretme, gelişmiş uzaktan eğitim teknolojileri ya da uzaktan eğitim teknolojisinin kullanımı nedeniyle gelişmemektedir (Jamieson, 1999). Uygulamalı öğrenme teorisine dayandırıldığında öğrenme sürecinin geliştirilmesi mümkün olmaktadır.
          Uzaktan eğitim ortam ve teknolojileri genel kapsamda gözden geçirildikten sonra uzaktan eğitimin dünyada ve Türkiye’de hangi evrelerden geçtiğine bakmak mümkündür.
          Uzaktan eğitimin kökeni; Kanada, Yeni Zellanda, Avustralya, Çin ve Amerika gibi, insanların birbirlerinden uzakta yaşadıkları ülkelerde uygulanan mektupla öğretime dayanmaktadır.