Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU
İngilizce
Kişisel Bilgiler
Adı, Soyadı : Mehmet Emin Mutlu
Doğum Tarihi : 31.12.1963
Ünvanı : Doç. Dr.
İş Adresi : Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü,
Açıköğretim Fakültesi,
Eğitim Teknolojileri Araştırma Geliştirme Birimi,
26470, Eskişehir.
Tel: (222) 3350581-2435
E-mektup: <memutlu@anadolu.edu.tr>
 
Kişisel Siteler
Academia : http://anadolu.academia.edu/MehmetEminMutlu
ResearchGate : http://www.researchgate.net/profile/Mehmet_Mutlu4
Mendeley : http://www.mendeley.com/profiles/mehmet-emin-mutlu
Blogger : http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com
http://personalinformationsystems.blogspot.com.tr
Wikispaces : http://personalis.wikispaces.com
Slideshare : http://www.slideshare.net/memutlu
Scribd : http://www.scribd.com/memutlu
Delicious : http://www.delicious.com/meminmutlu
Diigo : http://www.diigo.com/user/meminmutlu
 
Öğrenim Durumu
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl

Lisans

Matematik Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1985

Y.Lisans

Endüstri Mühendisliği

Anadolu Üniversitesi

1989

Doktora

Endüstri Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2003

 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanları
Tezin Başlığı KARAR DESTEK SİSTEMLERİ, ÖĞRENCİ İŞLERİNDE BİR UYGULAMA
Tez Danışmanı Prof.Dr. Musa ŞENEL
 
Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanları
Tezin Başlığı BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARININ ÜRETİMİ İÇİN BİR BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI, UYGULANMASI VE DEĞİŞEN ÇEVRE KOŞULLARINA UYUMUNUN SINANMASI: AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖRNEK OLAYI
Tez Danışmanı Prof.Dr. Ali Ekrem ÖZKUL
 
Görevler
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Anadolu Üniversitesi 1986-1989
Programcı TEKOM A.Ş. 1989-1990
Programcı ETAM A.Ş. 1990-1991
Programcı Açıköğretim Fakültesi - Anadolu Üniversitesi 1991-1999
Öğr.Gör. Açıköğretim Fakültesi - Anadolu Üniversitesi 1999-2004
Yrd.Doç.Dr. Açıköğretim Fakültesi - Anadolu Üniversitesi 2004-2013
Doç.Dr. Açıköğretim Fakültesi - Anadolu Üniversitesi 2013-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
Kübra Dinçer, 2005-2007, 08 Şubat 2007, TÜRKİYE'DEKİ İNTERNETE DAYALI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ YAPICI ÖĞRENME ORTAMLARI TASARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DENEME
Gülcan Yılmaz, 2009-2011, 05 Eylül 2011, KARMA ÖĞRENME SİSTEMLERİNDEN ULAŞILABİLİR BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI, Diğer Danışman: Doç.Dr. Gülsün KURUBACAK
 
Projelerde Yaptığı Görevler
1987 - 1988 : Programcı, Türkiye Çimento Fabrikaları, Hareket ve Zaman Etüdü Projesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
1988 - 1989 : Programcı, Türkiye Şeker Endüstrileri – Eskişehir Şeker Makina Fabrikası – Maliyet Muhasebesi Sisteminin Bilgisayarlaştırılması Projesi, Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
1989 - 1991 : Eğitim Yazılımı Tasarımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi ve IBM İşbirliği ile Ortaokul Öğrencileri için Hazırlanan 100 Saatlik Bilgisayar Destekli Öğretim Programı Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
1990 - 1993 : Eğitmen, MEB için Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen Öğretmenlere BDE Formasyonu Kazandırma Projeleri (1990 Uygulayıcı öğretmen yetiştirme, 1991 Uygulayıcı ve formatör öğretmen yetiştirme, 1992 Uygulayıcı ve formatör öğretmen yetiştirme, 1993 Uygulayıcı ve formatör tekamül eğitimi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
1991 - 1992 : Eğitim Yazılımı Tasarımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi ve Kalafatoğlu A.Ş. İşbirliği ile Ortaokul ve Lise Öğrencileri için Hazırlanan 210 Saatlik Bilgisayar Destekli Öğretim Programı Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
1992 - 2002 : Proje Koordinatörü/Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri için Ders Yazılımı Geliştirme Projesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
1993 : Öğretim Tasarımcısı, IBM için İnsan Vücudu ve Ajanda Yazılımları Geliştirme Projesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
1999 - 2005 : Proje Koordinatörü/Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Deneme Sınavları Projesi, ), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2000 - 2002 : Proje Koordinatörü/Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çoklu Ortam CD-ROM'ları Üretim Projesi, ), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2000 - 2002 : Proje Koordinatörü/Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi WebCT Kursları ve WebCT Üzerinden İnternet Destekli Eğitim Projesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2001 : Proje Koordinatörü/Öğretim Tasarımcısı, TODAİE, Yerel Yönetimler Eğitim ve Araştırma Merkezi için Eğitim CD-ROM'ları Üretim Projesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2001 - 2005 : Proje Koordinatörü/Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programı’nın tasarımı ve faaliyete geçirilmesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2002 - 2005 : Proje Koordinatörü/Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü İnternet Destekli Eğitim Projesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2002 - 2005 : Proje Koordinatörü/Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları Projesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2006 : Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi ve Ford Otosan’ın İşbirliği ile Ford-Otosan Servis Çalışanları için E-Öğrenme Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi, Anadolu Üniversitesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2006 : Öğretim Tasarımcısı, Türkçe Sertifika Programı Projesi, Anadolu Üniversitesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2006 : Proje Koordinatörü/Öğretim Tasarımcısı, Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları Projesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2008 : Proje Koordinatörü/Öğretim Tasarımcısı, Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı Projesi, Anadolu Üniversitesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2008 : Araştırmacı, Avrupa Cezaevlerindeki Dil Engellerini Açık ve Uzaktan Öğretim Teknolojisi ile Giderme (ELBEP), Lifelong Learning Grundtvig Projesi, Koordinatör: Anadolu Üniversitesi. Proje no: 134295-LLP-1-2007-1-TR-GRUNDTVIG-GMP
2009 : Proje Koordinatörü/BDE Sorumlusu, Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Projesi), Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
2011 - 2013 : Araştırmacı, Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Yönetiminde Küresel Eğilimler, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi (1105E097)
2013 - 2014 : Yürütücü, Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi (1301E014)
2014 - : Yürütücü, Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi İçin Çoklu Cihazlı ve Çoklu Algılayıcılı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Uygulanması, TÜBİTAK 3001 Projesi (114K579)
 
İdari Görevler
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Müdür Yardımcısı (1991-1999)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Yöneticisi (1999-2012)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Koordinatörü (2001-Devam ediyor)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı (2004-2011)
Anadolu Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2005
Anadolu Üniversitesi e-sertifika Programları Koordinatörü (2006-2012)
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türkiye Bilişim Derneği, Üye, 1999
Türkiye Bilişim Vakfı Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu Üyeliği, 2002 ("Gelecekte Öğrenme Çalıştayları" adıyla devam etmektedir)
Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesi, Kurucu Üye, 2004
BİLTEK 2005, Uluslararası Bilgi Teknolojileri Konferansı, 10-12 Haziran, Eskişehir, Program Komitesi Üyesi
YÖK - Yüksek Öğretim Kurulu Uzaktan Öğretim Komisyonu, Üye, 2005-2010
BTIE 2005 Bilgi Teknolojileri Işığı Altında Eğitim Konferansı, 9-11 Kasım, Ankara, Bildiri Değerlendirme Kurulu Üyesi
IODL 2006 Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Sempozyumu, 13-15 Eylül, Eskişehir, Değerlendirme Kurulu Üyesi
BTIE 2006 Bilgi Teknolojileri Işığı Altında Eğitim Konferansı, 8-10 Ekim, Ankara, Değerlendirme Kurulu Üyesi
Future-Learning 1. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2004: e-Öğrenme, 26-27 Kasım, İstanbul, Program Komitesi Üyesi
Future-Learning 2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2008: e-Öğrenme, 10-14 Mayıs, İstanbul, Bilim Kurulu Üyesi
IODL & ICEM 2010 Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Sempozyumu, 6-8 Ekim, Eskişehir, Organizasyon Komitesi Üyesi
2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, 6-7 Mayıs 2010, Ankara, Hakem Kurulu Üyesi
Future-Learning 2010 3. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı: e-Öğrenme, 10-14 Mayıs, İstanbul, Bilim Kurulu Üyesi
Future-Learning 2012 4. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı: e-Öğrenme, 14-16 Kasım, İstanbul, Bilim Kurulu Üyesi
AECT, Association for Educational Communications and Technolology, 2003, International Member
Future-Learning 2014 5. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı: e-Öğrenme, 5-7 Mayıs 2014, İstanbul, Bilim Kurulu Üyesi
 
Ödüller
2003 : İnterpro Eğitim Ödülü , “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi yönetimi Önlisans Programı”, İnterpro Bilişim Ödülleri 2001-2002, İstanbul, (Bu ödül Bilgi Yönetimi Önlisans Programı'na Verilmiştir)
2003 :

Microsoft Bilişim Eğitimine Katkı Ödülü , "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi yönetimi Önlisans Programı”, Microsoft İş Ortakları Toplantısı, 2003, Antalya, (Bu ödül Bilgi Yönetimi Önlisans Programı'na Verilmiştir)

 
Verdiği Dersler

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-11

Güz

1099 Temel Bilgi Teknolojileri*

3

0

40

Bahar

1099 Temel Bilgi Teknolojileri*

3

0

40

2011-12

Güz

 

Bahar

UZE528 Bilgisayar Destekli Eğitim (Yüksek Lisans dersi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim ABD)

3

0

4

UZE610 Eşzamanlı Açık ve Uzaktan Öğrenme Teknolojileri (Doktora dersi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim ABD)

3

0

1

2012-13

Güz

UZE613 Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler (Doktora dersi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim ABD)

3

0

4

Bahar

UZE584 e-Öğrenme Malzemelerinin Geliştirilmesi (Yüksek Lisans dersi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim ABD)

3

0

8

2013-14

Güz

UZE613 - Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler (Doktora dersi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim ABD)

3

0

10

Bahar

UZE584 - e-Öğrenme Malzemelerinin Geliştirilmesi (Yüksek Lisans dersi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim ABD)

3

0

11

UZÖ507 - e-Öğrenme Malzemelerinin Geliştirilmesi (İnternet) (Yüksek Lisans dersi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim ABD)

3

0

8

2014-15

Güz

UZE613 - Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler (Doktora dersi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim ABD)

3

0

1

* Bakü ve Gence'de bulunan Azerbaycan Açıköğretim Programlarında kayıtlı öğrencilere videokonferans üzerinden verilen ders.
 
Eserler
A) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  C. Latchem, A.E. Özkul, C.H. Aydın, M.E. Mutlu, "The Open Education System, Anadolu University, Turkey: e-transformation in a mega-university", Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning , Volume 21, No 3, 221-235 pp., November 2006 , DOI: 10.1080/02680510600953203
(makale için tıklayınız)
  D. Altunay, M.E. Mutlu, "Distance English Language Teacher Training Program in Turkey: e-learning opportunities for the right to education", Distances et Savoirs, Hors série/2008 (Uluslararası hakemli altı bilimsel dergi tarafından "Distances & Access to education" adıyla oluşturulmuş özel seride Distances et Savoirs dergisi kapsamında online yayınlanmıştır.)
accesible in http://www.distanceandaccesstoeducation.org/contents/DS2008-Mutlu-Altunay.pdf
  D. Altunay, M.E. Mutlu, "Distance Foreign Language Learning:The Experience of Anadolu University", Distances et Savoirs , Volume 8, No. 3, 463-473 pp., Juillet-Septembre 2010 , DOI: 10.3166/DS.8.463-473
(makale için tıklayınız)
  M. Barkan, E. Toprak, A.T. Kumtepe, E. Genc Kumtepe, M. Ataizi, H. Pilanci, M.E. Mutlu, I. Kayabas, B. Kip Kayabas, "Eliminating Language Barriers Online at European Prisons (ELBEP): A Case-study", Educational Media International , Volume 48, No 3, 235-248 pp., September 2011, DOI: 10.1080/09523987.2011.615160
(makale için tıklayınız)
  Mutlu, M.E., “Design and Development of a Digital Lifelogging System for Management of Lifelong Learning Experiences”, Procedia - Social and Behavioral Sciences (Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education sayısında yayınlanacak), (Yayın aşamasında).
  Mutlu, M.E., Kayabaş, İ., Kayabaş, B.K. ve Mutlu, A.P., “Implementation of the Lifelong Learning Experiences Management Approach – Observations on the First Experiences”, Procedia - Social and Behavioral Sciences (Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education sayısında yayınlanacak), (Yayın aşamasında).
  Kayabaş, B.K. ve Mutlu, M.E., “Recording, Evaluation and Planning of Knowledge Work Experiences on Personal Research Environments via Life Logging System”, Procedia - Social and Behavioral Sciences (Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education sayısında yayınlanacak), (Yayın aşamasında).
  Kayabaş, İ. ve Mutlu, M.E., “Obtainment and Management of Informal Learning Experiences Among Saved Life Experiences Via A Life Logging System: An Observation of A Software Developer”, Procedia - Social and Behavioral Sciences (Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education sayısında yayınlanacak) (Yayın aşamasında).
 
B) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
  M.E. Mutlu, C. Öztürk, III. International Educational Technologies Symposium and Fair konferansı dahilinde "Proceedings of Third International Educational Technologies Symposium Vol:1" bildiri kitapçığındaki "İnternet Ortamında Takım Çalışmasına Dayalı Eğitim", 531-540 pp., Gazi Magosa, KKTC, 28-30 May 2003
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt, N. Çetinöz, R. Yılmaz, III. International Educational Technologies Symposium and Fair konferansı dahilinde "Proceedings of Third International Educational Symposium Vol:1" bildiri kitapçığındaki "Açıköğretimde İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları Tasarımı - Genel Matematik Dersi Örneği", 22-31 pp., Gazi Magosa, KKTC, 28-30 May 2003
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt Erorta, Ü. Yılmaz, First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning konferansı dahilinde "First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Efficiency of e-Learning in Open Education", 361-372 pp., İstanbul, Türkiye, October 26-27, 2004
(Bildiri metni için tıklayınız)
 

M.E. Mutlu, N. Çetinöz, H. Avdan, IV. International Educational Technology Symposium konferansı dahilinde "Proceedings of IV. International Educational Technology Symposium Vol:1" bildiri kitapçığındaki "Internete Dayalı Alıştırma Yazılımlarının Etkinliği", 609-613 pp., Sakarya, Türkiye, November 24-26, 2004
(Bildiri metni için tıklayınız)

  M.C. Öztürk, M.E. Mutlu, 3rd International Symposium Communication in the Millennium konferansı dahilinde "3rd International Symposium Communication in the Millennium" bildiri kitapçığındaki "An Investigation Of Social Interactivity In Computer Mediated Communication", 359-371 pp., Noth Carolina, USA, May 11-13, 2005
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, M. Beyaz Korkut, Ü. Yılmaz, IETC 2006 6th International Educational Technology Conference konferansı dahilinde "6th International Educational Technology Conference Proceedings Vol:3" bildiri kitapçığındaki "Ders Kitaplarının Dağıtımı Amacıyla İnternetin Kullanılması: Açıköğretim e-Kitap Uygulaması Örneği", 1270-1277 pp., Famagusta, North Cyprus, 19-21 April, 2006
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, B. Kip, İ. Kayabaş, IETC 2006 6th International Educational Technology Conference konferansı dahilinde "6th International Educational Technology Conference Proceedings Vol:3" bildiri kitapçığındaki "Açıköğretim E-Öğrenme Sisteminde Öğrenci - İçerik Etkileşimi", 1262-1269 pp., Famagusta, North Cyprus, 19-21 April 2006
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, H. Havdan, P. İşeri, IETC 2006 6th International Educational Technology Conference konferansı dahilinde "6th International Educational Technology Conference Proceedings Vol:3" bildiri kitapçığındaki "Açıköğretim Televizyon Programlarını İnternet Ortamında Yayınlama Hizmetinin Değerlendirilmesi", 1255-1261 pp., Famagusta, Nort Cyprus, 19-21 April, 2006
(Bildiri metni için tıklayınız)
  A.E. Özkul, M.E. Mutlu, 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium konferansı dahilinde "2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium Proceedings" bildiri kitapçığındaki "A Road Map Proposal for Transition to Large Scale E-Learning in Open Universities: Case of Anadolu University Open Education System", 671-686 pp., Eskişehir, Türkiye, September 13-15, 2006
(Bildiri metni için tıklayınız)
 

E. Ataç, M.E. Mutlu, E-LEARN 2006 - World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education konferansı dahilinde "Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2006" bildiri kitapçığındaki "Very Large Scale E-Learning Practices in the Open Education System at Anadolu University", 339-344 pp., Honolulu, Hawaii, USA, 13-17 October, 2006
(Bildiri metni için tıklayınız)

  M.E. Mutlu, AECT Association for Educational Communications and Technolology - Annual International Convention 2007 konferansı dahilinde "2007 Annual Proceedings - Anaheim : Volume #1" bildiri kitapçığındaki "Open and Distance Learning Opportunities and e-Learning Services in Turkey", 521-532 pp., Los Angeles, CA, USA, 23-27 October 2007
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt Erorta, I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi konferansı dahilinde "I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi Cilt - 1" bildiri kitapçığındaki "Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği", 344-352 pp., Anvers, Belçika, 22-23 Şubat 2008
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, B. Kip, İ. Kayabaş, Second International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning konferansı dahilinde "Second International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning Proceedings" bildiri kitapçığındaki "e-Sertifika Programlarında Katılımcıların Öğrenme Ortamı Tercihleri", 753-763 pp., İstanbul, Türkiye, March 27-29 2008
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, H.C. Salar, İ. Süral, E.P. Uça-Güneş, 9th International Educational Technology Conference (IETC2009) konferansı dahilinde "IETC2009 9th International Educational Technology Conference Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Uzaktan Eğitime Dayalı Önlisans Programlarının Web Siteleri Bağlamında Değerlendirilmesi", 218-222 pp., Ankara, Türkiye, 7-9 Mayıs 2009
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, M.R. Okur M.R, IInd International Congress of European Turks konferansı dahilinde "IInd International Congress of European Turks, Volume 2" bildiri kitapçığındaki "Western Europe E-Certificate Programs In Context Lifelong Learning", 855-861 pp., Antwerp, Belgium, May 14-16, 2009
(Bildiri metni için tıklayınız)
 

M.E. Mutlu, S. Gümüş, IInd International Congress of European Turks konferansı dahilinde "IInd International Congress of European Turks Volume 1" bildiri kitapçığındaki "The Use Of Virtual Classroom Technologies In The Native Language Education of Turks Living in Europe", 157-164 pp., Antwerp, Belgium, May 14-16, 2009
(Bildiri metni için tıklayınız)

  D, Altunay, M.E. Mutlu, IODL&ICEM 2010 International Open and Distance Learning & ICEM Joint Conference and Media Days konferansı dahilinde "IODL&ICEM 2010 International Open and Distance Learning & ICEM Joint Conference and Media Days Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Use of ICT in Distance English Language Learning: A Study With Anadolu University, Open Education Faculty EFL Students", 65-78 pp., Eskişehir, Türkiye, October 6-8, 2010
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M .Barkan, M. Ataizi, E. Toprak, A.T. Kumtepe, E.G. Kumtepe, H. Pilancı, M.E. Mutlu, İ. Kayabaş, B. Kip, IODL&ICEM International Open and Distance Learning & ICEM 2010 Joint Conference and Media Days konferansı dahilinde "IODL&ICEM International Open and Distance Learning & ICEM 2010 Joint Conference and Media Days Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Eliminating Language Barriers in European Prisons through Open and Distance Education Technology", 171-181 pp., Eskişehir, Türkiye, October 6-8, 2010
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, Future Learning - IV. International Future Learning Conference on Innovations in Learning for The Future 2012: e-Learning konferansı dahilinde "Proceedings of Future Learning - IV. International Future Learning Conference" bildiri kitapçığındaki "A Mobile Information Management Framework Proposal for The Development of Personal Leaning Environments", 3-32 pp., İstanbul, Turkiye, 14-16 Kasım 2012
 
C 1) Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplar
  M. Şenel (ed.), N. Burnak, M.E. Mutlu, Genel Matematik Fasikül 1, 135 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1986
  C.N. Taşçı, M.E. Mutlu, Bilgisayar Tarihi, 119 pp., İstanbul, Ağaç Yayınları, ISBN:975-346-021-X, 1991
  M.E. Mutlu, Konaklama İşletmelerinde Bilgi Sistemleri, 229 pp., Eskişehir, Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, 1995
  M. E. Mutlu, Bilgisayara Giriş, 138 pp., Eskişehir, Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, 1996
  M.E. Mutlu (ed.), D. Altunay, R. Okur, S. Uğur, C. Güler, B.K. Kayabaş, N. Çetinöz, S. Gümüş, Ö. Özöğüt Erorta, G.D. Dinçer, R. Yılmaz, İ. Kayabaş, Yeni İletişim Teknolojileri, 205 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-975-06-1069-1, 2011
  M.E. Mutlu (ed.), O. Şen, S. Uğur, C. Güler, İ. Kayabaş, S. Gümüş, G.D. Dinçer, R. Yılmaz, Dosyalama Arşivleme, 205 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-975-06-1426-2, 2013
  M.E. Mutlu (ed.), İ.T. Subaşı, A. Çiftçioğlu, H. Delikkaya, Çağrı Merkezinde Müşteri İlişkileri Yönetimi, 156 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-975-06-1412-5, 2013
  T.V.Yüzer, M.E. Mutlu (ed.), E.G. Uğurlu, M. Kesim, B. İspir, Gülsün Eby, Ö. Özöğüt Erorta, R. Okur, B.Kip Kayabaş, N. Çetinöz, Yeni İletişim Teknolojileri, 206 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-06-1588-7, 2013
 
C 2) Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplardaki Bölümler
  M.E. Mutlu, (B.F. Şeniş, C.N. Taşçı (Eds.)), Bilgisayar Destekli Eğitim Çalışma Raporları'90 (Bilgisayar Teknolojisinin Gelişimi), 13-26 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:975-492-362-0, 1993
  M.E. Mutlu, (B.F. Şeniş, C.N. Taşçı (Eds.)), Bilgisayar Destekli Eğitim Çalışma Raporları'90 (Grafik Programlamaya Giriş), 37-48 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:975-492-362-0, 1993
  N. Uzkesici, M.E. Mutlu, H. Seçim (Ed.), Büro Yönetimi ve Dosyalama (Büro Otomasyonu), 252-271 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:975-492-427-9, 1995
  M.E. Mutlu, Y. Hoşcan (Ed.), Bilgisayar (Bilgisayar Grafiği), 99-116 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:975-492-816-9, 1999
  M.E. Mutlu, Y. Hoşcan (Ed.), Bilgisayar (Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamalarının Geliştirilmesi), 167-185 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:975-492-816-9, 1999
  C.H. Aydın, M.E. Mutlu, S. M. McIsaac, (F.M. Mendes Neto, F.V. Brasileiro (Eds.)), Advances in Computer-Supported Learning (Integrating Computer-Supported Learning into Traditional Distance Courses), 97-120 pp., London, Information Science Publishing, 2006
  M.E. Mutlu, A. Hakan (Ed.), Eğitim Biliminde Yenilikler (Eğitimde Yeni Teknoloji Kullanımı), 78-205 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-975-06-1453-8, 2013
  M.E. Mutlu, Ö. Yılmazel (Ed.), Temel Bilgi Teknolojileri II (e-Öğrenme), 98-122 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-975-06-1647-1, 2013
  Mutlu, M.E., Özöğüt Erorta, Ö., Kip Kayabaş, B., Kayabaş, İ., “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi”, Özkul, A.E., Aydın, C.H., Kumtepe, E.G. ve Toprak, E. (Eds.), “Açıköğretimle 30 Yıl” kitabında bölüm olarak yeralmaktadır., Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:97975-06-1754-6, 2014
 
D) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt, N. Çetinöz, R. Yılmaz, " Açıköğretimde İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları Tasarımı - Genel Matematik Dersi Örneği ", The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) , Volume 2, Issue 4, 60-66 pp., ISSN 1303 6521, October 2003
(Bildiri metni için tıklayınız)
  H. Kopkallı-Yavuz, M.E. Mutlu, " Does Frequency Of Online Support Use Have An Effect On Overall Grades? ", The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), Volume 10, Number 2, 71-85 pp., ISSN 1302-6488. April 2009
(Bildiri metni için tıklayınız)
  Güler, E. ve Mutlu, M.E., "Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağlari Kullanim Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği",Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Journal of Research in Education and Teaching- http://jret.org, ISSN: 2146-9199, Cilt:2 Sayı:2 Makale No:07, Mayıs 2013 
  Mutlu, M.E., "Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi İçin Çoklu Cihaz Tabanlı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Journal of Research in Education and Teaching - http://jret.org, ISSN: 2146-9199, Cilt:2 Sayı:4 Makale No:28, Kasım 2013
  Mutlu, M.E. “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrencileri İçin Bir Kişisel Öğrenme Ortamı Çerçevesi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Journal of Research in Education and Teaching Cilt: 3 Sayı: 3, 119-134 pp, Ağustos 2014, ISSN: 2146-9199
 
E) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
  M.E. Mutlu, Eğitim Teknolojisi ve BDE 1. Sempozyumu konferansı dahilinde "Eğitim Teknolojisi ve BDE 1. Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yazar Sistem Geliştirme Çalışmaları: Anadolu Üniversitesi'nde İki Uygulama", 41-45 pp., Eskişehir, Türkiye, 25-27 Eylül 1991
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, R. Yılmaz, C. Öztürk, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi konferansı dahilinde "IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 2" bildiri kitapçığındaki "Uzaktan Eğitim Veren Fakültelere Yönelik Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarının İnternet Üzerinde Yayımlanabilirliği", 130-143 pp., Eskişehir, Türkiye, 10-12 Eylül 1997
(Bildiri metni için tıklayınız)
  B.F. Şeniş, M.E. Mutlu, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi konferansı dahilinde "IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 2" bildiri kitapçığındaki "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri Projesi'nin Değerlendirilmesi", 1-17 pp., Eskişehir, Türkiye, 10-12 Eylül 1997
(Bildiri metni için tıklayınız)
 

S. Benligiray, M.E. Mutlu, R. Yılmaz, S. Aydın, A.E. Özkul, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi konferansı dahilinde "IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 2" bildiri kitapçığındaki "AÖF Büro Yönetimi Programı, Klavye Öğretimi Dersi İçin Uzaktan Öğretim ve Sınav Uygulaması", 66-79 pp., Eskişehir, Türkiye, 10-12 Eylül 1997
(Bildiri metni için tıklayınız)

  M.E. Mutlu, C. Öztürk, Ö. Özöğüt, R. Yılmaz, N. Çetinöz, TBD 20. Ulusal Bilişim Kurultayı konferansı dahilinde "20. Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Açıköğretimde e-Öğrenme", 58-68 pp., İstanbul, Türkiye, 2-5 Eylül 2003
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, A.E. Özkul, TBD 20. Ulusal Bilişim Kurultayı konferansı dahilinde "TBD 20. Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Eğitim Yazılımları Geliştirme Sürecinde Üretim Yönetimi", X-X pp., İstanbul, Türkiye, 2-5 Eylül 2003
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt, BTIE 2004 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi konferansı dahilinde "BTIE 2004 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Açıköğretim'de e-Öğrenme'nin Yapıtaşları", 147-150 pp., Ankara, Türkiye, 20-22 Mayıs 2004
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt Erorta, E. Kara, S. Aydın, 2. Polis Bilişim Sempozyumu 2005 konferansı dahilinde "2. Polis Bilişim Sempozyumu Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Açıköğretim Fakültesi Polis Meslek Eğitimi Önlisans Programında e-Öğrenme Hizmetlerinin Başarıya Etkisi", 67-72 pp., Ankara, Türkiye, 14-15 Nisan 2005
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, S. Gümüş, G.D. Dinçer, 22. TBD Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim'05) konferansı dahilinde "22. TBD Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim'05) Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnternete Dayalı Açıköğretim Sisteminde Akademik Danışmanlık Derslerinin Yeniden Tasarımı", 127-132 pp., Ankara, Türkiye, 9-11 Kasım 2005
(Bildiri metni için tıklayınız)
 

M. E. Mutlu, B. Kip, İ. Kayabaş, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV & Akademik Bilişim 2006 konferansı dahilinde "Bilgi Teknolojileri IV & Akademik Bilişim 2006 Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnternet Ortamında Sunulan Açıköğretim Hizmetlerinde Öğrencilerin Teknik Sorunlarının Çözümü İçin Merkezi Bir Yaklaşım: Açıköğretim E-Destek Hizmeti", 379-384 pp., Denizli, Türkiye, 9-11 Şubat 2006
(Bildiri metni için tıklayınız)

  M.E. Mutlu, H.U. Yenigün, N. Uslu, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV & Akademik Bilişim 2006 konferansı dahilinde "Bilgi Teknolojileri Kongresi IV & Akademik Bilişim 2006 Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Açıköğretimde Mobil Öğrenme: Açıköğretim E-Öğrenme Hizmetlerinden Mobil Bilişim Aygıtlarıyla Yararlanma Olanaklarının Değerlendirilmesi", 427-434 pp., Denizli, Türkiye, 9-11 Şubat 2006
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt Erorta, İ. Kayabaş, 23. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim'06) konferansı dahilinde "Bilişim'06 Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Açıköğretim Sisteminde İnternete Dayalı Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin Tasarımı ve Uygulanması", 132-137 pp., Ankara, Türkiye, 7-10 Kasım 2006
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, S. Gümüş,S. M.R. Okur, XXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu konferansı dahilinde "XXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Muhasebe Eğitiminde E-Öğrenme Süreci", 249-265 pp., Antalya, Türkiye, 23-27 Nisan 2008
(Bildiri metni için tıklayınız)
  A.Z. Özgür, M.E. Mutlu, 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu konferansı dahilinde "8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Türkçe Sertifika Programları", 174-185 pp., Ankara, Türkiye, 6-7 Mart 2009
(Bildiri metni için tıklayınız)
 
Diğer Yayınlar
Uluslararası ve Ulusal Sempozyumlarda Sunulan ve Elektronik Ortamlarda Yer Alan Bildiriler
  M.E. Mutlu, M.C. Öztürk, N. Çetinöz, "Alternatif Eğitim Araçlarıyla Zenginleştirilmiş İnternete Dayalı Eğitim Modeli", Açıköğretim Fakültesi!nin 20. kuruluş yılı nedeniyle, uluslararası katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumunda sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 23-25 Mayıs 2002. (CD-ROM ortamında dağıtıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt, H. Avdan, "İnternet Ortamında Rol Tabanlı İşletme Eğitimi ve Anayay.com", Açıköğretim Fakültesinin 20. kuruluş yılı nedeniyle, uluslararası katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumunda sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 23-25 Mayıs 2002. (CD-ROM ortamında dağıtıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, M.F. Gülen, "Açıköğretim Öğrencilerinin İnternet Erişim Profilleri", Açıköğretim Fakültesi'nin 20. kuruluş yılı nedeniyle, uluslararası katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu'nda sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 23-25 Mayıs 2002. (CD-ROM ortamında dağıtıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
 

M.E. Mutlu, C.H. Aydın, "The Information Management Associate Degree Program: The First Internet-Based Distance Education Experience in Turkey", The Eleventh Annual Distance Education Conference, Texas A&M University, Houston-Texas, January 20-23, 2004. (CD-ROM ortamında dağıtıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)

  M.E. Mutlu, G.D. Dinçer, M.R. Okur, S. Şişman, "E-Öğrenme Sistemlerinin Tasarımında Kavram Haritaları, Öğrenme Nesneleri ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin Rolü", Akademik Bilişim 2004, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 11-13 Şubat 2004. (İnternette yayınlandı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, M. Beyaz, P. İşeri, "E-Öğrenmede Öğrenci Destek Hizmetleri: : Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği", Akademik Bilişim 2004, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 11-13 Şubat 2004. (İnternette yayınlandı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, S. Gümüş, C. Güler, "E-Öğrenme Süreçlerinde Açık Kodlu Yazılımların Kullanılması1, Akademik Bilişim 2004, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 11-13 Şubat 2004. (İnternette yayınlandı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt Erorta, S. Gümüş, "İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi: AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği", Biltek2005 Uluslararası Bilişim Kongresi, Eskişehir 10-12 Haziran 2005. (CD-Rom ortamında dağıtıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt Erorta, R. Yılmaz, "Design and Development of the E-Learning Services in the Open Education System in Turkey", EADTU- Working Conference 2005 Towards Lisbon 2010: Collaboration for Innovative Content in Lifelong Open and Flexible Learning, Rome, 10-11 November 2005. (İnternette yayınlandı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
 

M. E. Mutlu, M. Beyaz Korkut, P. İşeri, "İnternete Dayalı ve İnternet Destekli Açıköğretim Programlarında Sesli ve Görüntülü İletişim Ortamlarının Kullanımı", X. Türkiye'de İnternet Konferansı Inet-tr'05, İstanbul, 9-11 Aralık 2005. (İnternette yayınlandı)
(Bildiri metni için tıklayınız)

  H. Yavuz, M.E. Mutlu, "Internet-Supported Learning Model in Distance ELT Program at Anadolu University", 9th METU International ELT Convention, Middle East Technical University, 3-5 May 2006. (CD-ROM ortamında dağıtıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E.Mutlu, N. Çetinöz, S. Aydın, "İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi", Turkiye'de Internet Konferansı, TOBB EKonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, 21-23 Aralık 2006. (İnternette yayınlandı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt Erorta, İ. Kayabaş, B. Kip, "Açıköğretimde e-Sertifika Programları", Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi, 31 Ocak-2 Şubat 2007. (İnternette yayınlandı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, H. Avdan, Ü. Yılmaz, "Açıköğretimde e-Ders Tasarımı", Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi, 31 Ocak-2 Şubat 2007. (İnternette yayınlandı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, M.F. Gülen, G.D. Dinçer, "Açıköğretim e-Öğrenme Yapım ve Sunum Altyapısı", Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi, 31 Ocak-2 Şubat 2007. (İnternette yayınlandı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
 

M.E. Mutlu, İ. Kayabaş, B.K Kayabaş, "An Open Eucational Resource Experience in Turkey: Yunusemre Learning Portal", AAOU2012 The 26th Annual Conference of Asian Association of Open Universities konferansı dahilinde "Proceedings of AAOU2012" CD-ROM'unda dağıtılan bildiri, Chiba, Japonya, 16-18 Ekim 2012
(Bildiri metni için tıklayınız)

  M.E. Mutlu, 2012 AECT International Convention konferansında sunulan bildiri "Observed Technological Developments and Sustainability in PLE Diagrams", Louisville/Kentucky, ABD, 30 Ekim - 3 Kasım 2012 (İnternette yayınlandı)
  M.E. Mutlu, "Yaşam Günlüğü (CARPE) Uygulamaları ve Yaşam Deneyimleri Kaydedicisi için Bir Bilgi Mimarisi Önerisi, İnet-Tr'12 XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı'nda sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 7-9 Kasım 2012 (İnternette yayınlandı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
 

Kayabaş, B.K. ve Mutlu, M.E. "Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği" AB'2013 Akademik Bilişim Konferansı'nda sunulan bildiri , Antalya, 23-25 Ocak 2013 (İnternette yayınlandı).

  Kayabaş, İ. ve Mutlu, M.E., "Platform Bağımsız Kişisel Öğrenme Ortamlarının Tasarımı", AB'2013 Akademik Bilişim Konferansı'nda sunulan bildiri, Antalya, 23-25 Ocak 2013 (İnternette yayınlandı)
 

Mutlu, M.E. (2013), "Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Sistem Önerisi", Bilişim'2013 - 30. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, 28-29 Kasım 2013, (CD-ROM ortamında dağıtıldı)

  Mutlu, M.E. (2013), "Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi", İnet-Tr'13 - XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 9-11 Aralık 2013 (İnternette yayınlandı)  
  Mutlu, M.E. (2014), "Kişisel Bilgi Yönetimi İçin Bütüncül Bir Yaklaşım – Kişisel Bilgi Çalışması Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi", AB'14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin Üniversitesi, Mersin, 5-7 Şubat 2014  (İnternette yayınlandı)
 
Uluslararası ve Ulusal Sempozyumlarda Sunulan ve Özetler Kitapcığında Yer Alan Bildiriler
  M.E. Mutlu, R. Yılmaz, B.F. Şeniş, "İnternet Tabanlı Test Hazırlama ve Değerlendirme Programlama Arayüzü", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XIX. Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara, 25-26 Haziran 1998. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  B.F. Şeniş, M.E. Mutlu, N. Çetinöz, "İnternet Tabanlı Eğitim Uygulamalarında Öğretmenin Sahip Olduğu İzleme Araçlarının Açıköğretim Sisteminde Uygulanabilirliği", BTIE'99 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim 1999, 13-15 Mayıs 1999. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, M.C. Öztürk, "İnternet Üzerinde Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Geliştirme ve Sunum Araçlarının Gereksinimleri Karşılama Düzeyleri", BTIE'99 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim 1999 Kongresinde sunulan bildiri, 13-15 Mayıs 1999. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
 

A.E. Özkul, S. Benligiray, M.E. Mutlu, R. Yılmaz, S. Aydın, "AÖF Büro Yönetimi Programı, Klavye Öğretimi Dersi İçin Uzaktan Öğretim ve Sınav Uygulaması", BTIE'99 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim 1999 kongresinde sunulan bildiri, 13-15 Mayıs 1999. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)

  M.E. Mutlu, R. Yılmaz, "İnternet Tabanlı Deneme Sınavları Sistemi Tasarımı", BTIE'99 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim 1999 kongresinde sunulan bildiri, 13-15 Mayıs 1999. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  A. Ekrem Özkul, M. Kesim, M.E. Mutlu, "Anadolu Üniversitesi Acikogretim Sistemi: Olanaklar-Sınırlılıklar", Akademik Bilisim 2000 Sempozyumunda sunulan bildiri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 10-11 Subat 2000, (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, C. Öztürk, R. Yılmaz, Ö. Özöğüt, "Dünyanın En Büyük On Bir Açık Üniversitesi'nde İnternete Dayalı Eğitim Uygulamaları", BTIE'2000 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim 2000 Kongresinde sunulan bildiri, 15-17 Mayıs 2000. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  A.E. Özkul, M.E. Mutlu, "Açıköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları", BTIE'2000 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim 2000 Kongresinde sunulan bildiri, 15-17 Mayıs 2000. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  A.E. Özkul, M.E. Mutlu, C. Öztürk, "İnternete Dayalı Eğitimde Oluşturmacı Yaklaşım Deneyimi", Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) Sempozyumu 2003, Ankara, 21-23 Mayıs 2003. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
 

M.E. Mutlu, Ö. Özöğüt, R. Yılmaz, "Açıköğretimde İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları - Genel Muhasebe Dersi Örneği", Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) Sempozyumu 2003 - Ankara, 21-23 Mayıs 2003. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)

  M.E. Mutlu, "e-Öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi", III. E-Learning Zirvesi, HR Dergi, İstanbul, 18 Mart 2004. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, "E-Learning Applications in the Open Education Faculty of Anadolu University", European Association for Distance Learning (EADL) Conference 2004, Istanbul, 26-28 May 2004. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  A.E. Özkul, M.E. Mutlu, "İnternet Destekli Açıköğretim Modeli: İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı", Uzaktan Eğitim Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 29 Nisan 2005. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  A.Z. Özgür, M.E. Mutlu, "Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde Mobil Öğrenme Olanakları", 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, Ankara, 28-29 Mayıs 2009. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, "A Different Approach to Managing an e-Certificate Program in Language Teaching", AECT - Association for Educational Communications and Technology Annual International Convention, Jacksonville, Florida, USA, 2011. (Bildiri özeti basıldı)
(Bildiri metni için tıklayınız
  Mutlu, M.E., (2013), "Öğrenmenin Üç Boyutu ve Öğrenme Deneyimlerinin Oluşması", EBK2013 - 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 5-7 Eylül 2013 
  Mutlu, M.E., (2013), "Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Yöntem", EBK2013 - 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 5-7 Eylül 2013
  Mutlu, M.E., “Çoklu Cihazlı Ve Çoklu Algılayıcılı Yaşam Günlüğü İle Öğrenme Deneyimlerinin Yakalanması İçin Bir Çerçeve Önerisi “, YICER – YILDIZ International Conference On Educational Research and Social Science, 1-3 Eylül 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi.
  Mutlu, M.E., “Biçimsel Olmayan Öğrenme Kaynakları Olarak Kişisel Medya ve Kişisel Eğlence Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi”, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 Eylül 2014, Kocaeli Üniversitesi
  Mutlu, M.E. ve Mutlu, A.P. “Uzaktan Öğrenme Deneyimlerinin Dijital Yaşam Günlüğü İle Yönetilmesi – Bir Akademik Yarıyıl Üzerinde Uygulama”, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 Eylül 2014, Kocaeli Üniversitesi.
 
Seminer, Panel ve Kişisel Konferanslar
  M.E. Mutlu, "Eğitim Teknolojisinde Yeni Gelişmeler", Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen Perşembe Sohbetleri dizisinde yapılan sunum, 6 Şubat 1994.
  M.E. Mutlu, "Masaüstü Stüdyo Sistemleri", Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen Perşembe Sohbetleri dizisinde yapılan sunum, 18 Nisan 1996.
  M.E. Mutlu, "Uzaktan Öğretimde Farklı Yaklaşımlar - Bilgi Yönetimi Önlisans Programı", "E-Eğitim: Türkiye Denemeleri" Panelinde yapılan sunum, İnet-Tr 2002: VIII. Türkiye'de İnternet Konferansı, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, 19-21 Aralık 2002.
(Metin için tıklayınız)
 

M.E. Mutlu, M.C. Öztürk, Ö. Özöğüt, R. Yılmaz, N. Çetinöz , "Açıköğretimde e-öğrenme Uygulamaları", "Uzaktan Eğitime Farklı Yaklaşımlar Konulu" panelde yapılan konuşma:, Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, 18 Kasım 2003.
(Metin için tıklayınız)

  M.E. Mutlu, "Üniversite-Bilişim Sanayi-TBD Üçgeni", TBD Eskişehir Şubesi Oluşumu Toplantısı'nda yapılan konuşma, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 10 Şubat 2004.
(Metin için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, A.E. Özkul, "Türkiye'de Uzaktan Eğitim", Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde düzenlenen İtalya ve Avrupa Birliğinde Uzaktan Eğitim Semineri'nde yapılan sunum. 2 Nisan 2004.
(Metin için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, "Türkiye'de e-Öğrenme", Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen "İnternet Haftası Etkinlikleri 2004" 'de yapılan sunum, 13 Nisan 2004.
(Metin için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, I. Kabakçı, "TBD Eskişehir Oluşumu", Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen "4. Bilişim ve Teknoloji Günleri" etkinliğinde yapılan sunum, 19 Nisan 2004.
(Metin için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, "Açık E-öğrenme", Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen "4. Bilişim ve Teknoloji Günleri" etkinliğinde yapılan sunum, 20 Nisan 2004.
(Metin için tıklayınız)
 

M.E. Mutlu, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi - Çalışmalar ve Hedefler", Türkiye 2. Bilişim Şurası Düzenleme Kurulu'na gönderilen rapor, 30 Nisan 2004.
(Metin için tıklayınız)

  M.E. Mutlu, "Bir e-Öğrenme Modeli: Açıköğretim Bilgi Yönetimi Önlisans Programı", "21. Türkiye Bilişim Derneği Ulusal Bilişim Kurultayı"nda düzenlenen panelde yapılan sunum, 6 Ekim 2004.
(Metin için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, "Bilgi Yonetimi - İnternete Dayalı Önlisans Programı", Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenen "Uzaktan Eğitim Çalıştayı" etkinliğinde yapılan "Uzaktan Önlisans Programlarının Değerlendirilmesi" panelindeki sunum, 29 Nisan 2005.
(Metin için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, "Açıköğretimde e-Öğrenme", "Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 2. Ulusal Sempozyumu"nda düzenlenen panelde yapılan sunum, 26 Mayıs 2005.
(Metin için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, H.U. Yenigün, N. Uslu, "Açıköğretimde Mobil Öğrenme", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yapılan sunum, 16 Kasım 2005.
(Metin için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, "Türkiye'de e-Öğrenme", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen "Eskişehir Yazılım Üssü ve e-Öğrenme Konferansı"nda düzenlenen panelde yapılan sunum, 3 Ocak 2006.
(Metin için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, "e-Learning Practices in the Open Education System of Anadolu University", Japonya Türkiye işbirliğiyle Anadolu Üniversitesinde video konferans ile düzenlenen "International Panel Discussion - Advancement of International Distance Education: Towards Japan-Turkey Collaboration" isimli çalıştayda yapılan sunum, 23 Şubat 2006.
(Metin için tıklayınız)
  M.E. Mutlu, "Açıköğretim Fakültesi - Yapısı ve İşleyişi", XV. Türkiye'de İnternet Konferansı kapsamında düzenlene Uzaktan Eğitim Çalıştayında yapılan sunum, İTÜ, Ayazağa Kampüsü, 3 Aralık 2010.
(Metin için tıklayınız)
  A.Z. Özgür, M.E. Mutlu, "Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi "Modeller ve Süreçler", Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Paneli, Uzaktan Eğitim Derneği, Gazi Üniversitesi, Ankara, 25 Aralık 2010.
(Metin için tıklayınız)
M.E. Mutlu, "Araştırmacının Alet Kutusu: Mendeley", XVII. Türkiye'de İnternet Konferansında düzenlenen eğitim semineri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 7-9 Kasım 2012
(Metin için tıklayınız)
Mutlu, M. E. "Eğitim Semineri: Kişisel Araştırma Ortamları", AB'2013 Akademik Bilişim Konferansı'nda gerçekleştirilen eğitim semineri, Antalya, 23-25 Ocak 2013
Mutlu, M.E. "Açık ve Uzaktan Öğrenme - Açık İçerik", AB'2013 Akademik Bilişim Konferansı'nda düzenlenen "Açık ve Uzaktan Öğretimde Yeni Eğilimler Panelinde gerçekleştirilen sunum", (Panelistler: Ali Ekrem Özkul (Başkan), C. Hakan Aydın, Alper Cihan, Üstün Özen, Ahmet Hançer, Orçun Madran, Hasan Ali Bıçak, Mehmet Emin Mutlu), Antalya, 23-25 Ocak 2013
  Mutlu, M.E. "Bilgisayar Destekli Eğitim Dönemi", AB'2014 Akademik Bilişim Konferansında düzenlenen "Açıköğretimin 30 Yılı: e-Öğrenmenin Yükselişi Paneli" nde gerçekleştirilen sunum, (Panelistler: Ali Ekrem Özkul (Başkan), M. Emin Mutlu, Özlem Özöğüt Erorta, Sinan Aydın, İlker Kayabaş), Mersin Üniversitesi, Mersin, 5-7 Şubat 2014
 
Çalıştaylar
  1. Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı, Nisan 2011 - Muğla Akyaka
  2. Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı, Mayıs 2012 - Ankara ODTÜ
  3. Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı, Kasım 2012 - İstanbul, İstanbul Üniversitesi
 

4. Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı, Mayıs 2013 - Muğla Ören

 

__________________________________________________________________________________________________
Son Güncelleme Tarihi : 3.11.2014