ÖzgeçmişÇalışmalarÖdüllerFavori LinklerBiographyHome

KURAMSAL VE UYGULAMALI KARİKATÜR

Grafik Sanatının bir kolu olan Grafik mizah yani KARİKATÜR'ü hem kuramsal yönüyle hem de uygulamalı olarak ele alanbir kitap. Kitabın birinci bölümünde; tanımlardan yola çıkılarak mizah ve karikatür kavramı üzerinde durulmuş, daha sonra bu sanatın dünyada ve ülkemizdeki gelişimi irdelenmiştir. Karikatürü bir iletişim aracı olarak değerlendiren ve gazetelerdeki uygulamaları araştıran bu kitabın ikinci bölümünde karikatür tasarımıyla ilgili bilgiler verilmektedir. Bir karikatürün düşünce aşamasından başlayarak taslak çizimleri, espri geliştirme, tiplemeler, mimikler, üslup ve kompozisyon gibi aşamaların nasıl çözümlendiği bu bölümde tartışılmaktadır.


 

ÖDÜLLER KİTABI

Atilla ÖZER' in karikatür yaşamındaki 30 yılın dökümünü yapan bu biyografi kitabında, ödüllü karikatürleri de bulunmaktadır.

 


 

KARİKATÜR YAZILARI

Bu kitaptaki yazılar, karikatürü başka alanlarla ilişkilendirmeye çalışırken, Eskişehir özelinde yerel çabaları, Anadolu Üniversitesi'ndeki öğrenci kulübü etkinliklerinden Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne,oradan da Eğitim Karikatürleri Müzesi'ne geçiş sürecini belgelemektedir.